my future is bright quotes in marathi,माझे उज्ज्वल भविष्य

my future is bright quotes in Marathi – आपणाला पुडच्या आयुष्याची चिंता तर असते, पण त्याला आपण कस बदलू शकतो आणि अपल आयुष्य कसं bright करू शकतो, याचवरती आपण विचार करायला पाहिजे आणि त्याचवार आपण काम केलं पाहिजे, मी आज तुम्हाला आहेच काहीmy future is bright quotes Marath मदे घेव्हून आलो आहोत ते तुम्हाला प्रेरणा देईल पुडचा आयुष्यासाठी प्रेरणा देईल, चला तर वाचूया,

my future is bright quotes meaning in marathi,

हे देखील तुम्ही वाचू शकता – Motivational Quotes in Marathi

my future is bright meaning in marathi –  माझे भविष्य उज्ज्वल आहे

हे देखील तुम्ही वाचू शकता – Self Confidence Quotes in Marathi

my future is bright quotes in Marathi,

 “आपण सध्या आहोत तिथे आपली मोठी संधी असू शकते. आपल्याला हे समजण्याची जाणीव आहे की एकच कल्पना आपला विचार करण्याची पद्धत, आपली भावना आणि जगण्याची पद्धत बदलू शकते, तो आत्ताच त्या क्षणांपैकी एक आहे जेव्हा आपल्याकडे आत्ता भविष्यावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता असते. विश्वास ठेव!

 “तुमचे भविष्य तुम्हाला हवे तसे उज्ज्वल आहे.”

  “चेन जे तुम्हाला त्या स्वप्नातील नोकरी मिळवण्यापासून वेगळे करते”

 “कमी जीवन निवडू नका.

 माझे बोलणे तुम्हाला ऐकू येत आहे का.

 माझे बोलणे तुम्हाला ऐकू येत आहे का.

 ते जीवन निवडा. तुमचे

 आपल्या फुफ्फुसांना मोहित करणारे जीवन.

 ते तुमच्या हनुवटी खाली पडत आहे.”

“योग्य लोकांसोबत अधिक वेळ घालवणे ही तुमचे जीवन बदलण्याची गुरुकिल्ली आहे.”

Bright future Wishes in Marathi

 “भूतकाळ सोडा आणि भविष्याकडे जा.”

  “आज तुमचे जीवन बदला. भविष्यावर जुगार खेळू नका, विलंब न करता आत्ताच कार्य करा. .

 “माझे स्वारस्य भविष्यात आहे कारण मी माझे उर्वरित आयुष्य तिथे घालवणार आहे.”

  “तुम्हाला भविष्याची व्याख्या करायची असल्यास भूतकाळाचा अभ्यास करा.”

तुमच्या भूतकाळाच्या सावल्या तुमच्या भविष्याच्या दारावर गडद होऊ देऊ नका.

  “नेहमी लक्षात ठेवा की भविष्य एका वेळी एक दिवस येते.”

  “जर तुम्ही तुमचा भूतकाळ तुमच्या भूतकाळात सोडला नाही तर ते तुमचे भविष्य नष्ट करेल.”

Leave a Comment