चेहऱ्यावरील पिंपल्स येण्याची कारणे ? व घरगुती उपाय

ऐन तारुण्यात बहुतेकाना सतावणारा,पिंपल्स येण्याची कारणे व चेहरा विदुप करणारा असा हा पिंपल्स येण्याचा प्रकार आपल्या आजूबाजूला सतत दिसत असतो,आपण आदी पिम्लस विषयी माहिती जनुया, चला तर पिंपल्स म्हणजे नक्की काय? तरुण माणसांच्या चेहऱ्यावर छातीवर, फाठीवर,कुठेही आढळून येणाऱ्या ह्या पुळ्या विविध प्रकारच्या असतात, कधी नुसचीच कड्क पुळी तर कधी पू ने बहरलेली वा कधी चिकट … Read more