Your Page!

Heading 1

Heading 3

Heading 1

Heading 1

Heading 1

मुलांच्या `या` 6 सवयींना पसंत करतात मुली,

Your Page!

मुलींना मुलांच्या काही सवयी आवडतात, तर काही सवयी अजिबात आवडत नाहीत. अशा परिस्थितीत मुली मुलांबद्दल एक मत बनवतात आणि मग त्या प्रमाणेच त्या मुलासोबत वागतात.

Supporting Text (span)

Your Page!

आत्मविश्वास ही पहिली गोष्ट आहे, ज्या बहुतेक मुली मुलांमध्ये शोधतात. जर एखादा मुलगा खूप आत्मविश्वासी असेल आणि त्याचा स्वतःवर विश्वास असेल, तर मुली त्याला लवकर पसंत करतात

Your Page!

बऱ्याचदा मुली या मुलांच्या ड्रेसिंग सेन्सवरून अंदाज लावतात की, समोरची व्यक्ती स्वतःकडे किती लक्ष देते.

Your Page!

महिलांसोबत सर्वांचा आदर करणे - मुलींना मुलांची ही सवय खूप आवडते. जी मुले सर्व लोकांचा आदर करतात

Your Page!

This is a paragraph (p)

This is a paragraph (p)

This is a paragraph (p)

मुलीचे बोलणं ऐकायला आवडो किंवा नाही, पण तरीही तुम्ही तिचे ऐकावे अशी मुलीची इच्छा असते. 

Your Page!

जर एखादा मुलगा नेहमी हसत असेल आणि आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना हसवत असेल तर तो मुलींना खूप आकर्षित करतो.

Your Page!

This is a paragraph (p)

Heading 2

काळजी घेणारे - काळजीवाहू स्वभावाची मुले मुलींना खूप आवडतात.

Your Page!

प्रामाणिकपणा - मुलींना मुलांनी प्रामाणिक राहणे आणि प्रत्येक गोष्ट त्यांच्याशी शेअर करणे आवडते

Your Page!

दुसऱ्यांचे लक्षपूर्वक ऐकणारे - मुलींनी सांगितलेल्या गोष्टी ऐकून त्यांच्याकडे लक्ष देणारी मुले त्यांना खूप आवडतात